Zwanger op het werk

Zwanger op het werk

Preventief consult door de bedrijfsarts verkleint kans op arbeidsongeschiktheid

Zwangere werkneemsters lopen tijdens en na hun zwangerschap een groter risico op gezondheidsklachten – en dus op ziekteverzuim. De Arbowet verplicht de werkgever om maatregelen te treffen om de risico’s voor zwangere en haar ongeboren kind zoveel mogelijk te beperken. De bedrijfsarts kan hierbij adviseren.

Als werkgever heeft u verschillende mogelijkheden om zwangere werkneemsters te beschermen. Zo kunt u bijvoorbeeld overeenkomen dat zij tijdelijk aangepast werk doet of minder uren werkt. Ook na de zwangerschap en tijdens de eventuele borstvoedingsperiode is het belangrijk dat werkgever en werkneemster risicovolle omstandigheden op het werk vermijden.

Voorbeelden van risicovolle omstandigheden zijn onregelmatige werktijden, stress, kans op infecties, fysieke belasting, lawaai en gevaarlijke stoffen. Wat de specifieke risico’s bij uw bedrijf zijn, staat vermeld in uw Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Door de bedrijfsarts in een vroeg stadium te betrekken bij het welzijn van een zwangere werkneemster en haar ongeboren kind, levert u een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van gezondheidsklachten ziekteverzuim.

zwanger

 

Voor advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bedrijfsarts Management via
(020) 246 04 02 of per e-mail: contact@bedrijfsarts.info.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­grond­artikelen over ontwik­kelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­pr­e­ventie en re-integratie.