Wetgeving

Wetgeving

Per 1 juli 2018 dient elke organisatie een basiscontract afgesloten te hebben met een arbodienst of bedrijfsarts. Ook nieuw is dat het vanaf nu verplicht is een Preventiemedewerker en een Vertrouwenspersoon aan te stellen. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) bestaat al langer, maar wordt nu belangrijker om aan de preventie doelstellingen van de onderneming te voldoen. Wat houdt dat in?

Preventiemedewerker: Iedere werkgever is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. Dit doet hij/zij onder andere door het opstellen van een RI&E. In kleine bedrijven (met 25 of minder werknemers) mag de werkgever ook zelf preventiemedewerker zijn. Arbo52 ondersteunt u hierin.

Vertrouwenspersoon: Elke onderneming dient een Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, kortweg vertrouwenspersoon, aan te stellen. Heeft u binnen uw onderneming niemand die als vertrouwenspersoon kan fungeren? Arbo52 heeft gecertificeerde vertrouwenspersonen die u kunt inzetten.