Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 in werking

Onlangs is de Wet Arbeids­markt in Balans (WAB) aangenomen. De WAB maakt het voor werk­gevers aantrekkelijker om werk­nemers in vaste dienst te nemen en biedt werknemers meer perspectief op zeker­heid. De kloof tussen vast en flexwerk wordt hiermee kleiner. De WAB treedt per 1 januari 2020 in werking.

Werkgevers zijn vaak huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen, onder meer omdat ze bang zijn voor de kosten. Veel werknemers belanden daardoor onnodig in flexbanen en moeten het noodgedwongen stellen zonder perspectief op baan- en inkomenszekerheid. De invoering van de WAB brengt de kosten en de risico’s van vast en flexwerk beter in evenwicht. Dat maakt het gemakkelijker voor werk­gevers om mensen in dienst te nemen en geeft de flexwerker meer zekerheid.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Naast de WAB zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt rond ziekte- en arbeids­ongeschiktheids­regelingen. Ook hier geldt dat de risico’s werkgevers vaak tegenhouden om mensen in vaste dienst te nemen. De nieuwe afspraken helpen de kosten en risico’s te verkleinen zonder de bescherming voor werk­nemers aan te tasten. Ook de wetgeving rondom zzp’ers zal worden aangescherpt.

Arbeidsmarkt van de toekomst

De WAB en de aanvullende afspraken zijn bedoeld om de arbeidsmarkt op de korte termijn sterker en efficiënter te maken. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees heeft daarnaast de commissie Borstlap aangesteld. Deze commissie gaat onderzoeken hoe de arbeidsmarkt van de toekomst gestructureerd moet worden. De aan­bevelin­gen van de commissie worden eind 2019 verwacht.

 

De WAB in het kort

Het uitgangspunt van de WAB is dat de aard van het werk bepalend moet zijn voor de contract­vorm die de werkgever kiest. Flexwerk blijft mogelijk, maar wordt wel duurder omdat werkgevers meer premie moeten betalen voor flexwerkers dan voor vaste werknemers. Ontslag wordt iets eenvoudiger en ook wat goedkoper. Zo hoopt het kabinet werkgevers te verleiden om werknemers een vast contract te geven.

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achtergron­d­artikelen over ontwikkelingen op het gebied van arbeid, verzuimpreventie en re-integratie.