Welke veranderingen brengt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Welke veranderingen brengt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Per 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Die zijn vastgelegd in de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het doel van deze wet is de verschillen tussen werknemers met een vast contract en die met een flexibel contract te verkleinen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Een werknemer met een vast contract heeft vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan een flexibele werknemer. Met de WAB wil de regering deze kloof verkleinen. Flexibele werknemers krijgen voortaan meer zekerheid en voor werkgevers is het financieel aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden.

De belangrijkste veranderingen in grote lijnen

  • WW-premie

U betaalt een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Voor alle andere dienstverbanden, zoals de overeenkomst voor bepaalde tijd en de oproepovereenkomst, geldt een hogere WW-premie.

  • Oproepkrachten

Een oproepkracht die langer dan 12 maanden in dienst is, moet een aanbod krijgen voor een vast contract. Deze werknemer krijgt dan recht op een vast aantal uren per week, maand of jaar. Dit aantal moet gebaseerd zijn op het aantal uren dat de oproepkracht in het afgelopen jaar gemiddeld heeft gewerkt. De oproepkracht zelf heeft het recht uw aanbod af te wijzen – en oproepkracht te blijven. In dat geval moet u 12 maanden later opnieuw een aanbod doen.

  • Payrollwerknemers

Alle payrollmedewerkers – inhuurkrachten via een uitzendbureau of payrollorganisatie – krijgen voortaan ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw eigen medewerkers. Omdat payrollmedewerkers in dienst zijn van de inlener, moet u die informeren over uw arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loon, reiskostenvergoeding, arbeidstijden en vakantiedagen, 13e maand, verlofregelingen, scholingsregelingen, pensioenregeling.

  • Transitievergoeding

Elke werknemer heeft vanaf de allereerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding, zowel bij ontslag als bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. Zelfs als een werknemer al tijdens zijn proeftijd wordt ontslagen, bent u verplicht een transitievergoeding te betalen.

  • Cumulatiegrond

Een werkgever heeft een nieuwe ontslagmogelijkheid: de cumulatiegrond. Dat houdt in dat een werknemer kan worden ontslagen bij een bepaalde optelsom van ontslaggronden. Bij een dergelijk ontslag kan de rechter betreffende werknemer wél een extra vergoeding toekennen.

  • Ketenbepaling

Met ingang van 2020 kunt u een werknemer drie tijdelijke arbeidscontracten bieden binnen een periode van drie jaar. Daarna volgt een vast contract. Voorheen was die periode twee jaar.

Op de website van onder meer de Rijksoverheid vindt u uitgebreidere informatie over de WAB. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan een specialist van Everybody Groep via 020 020-246 04 00.