Vertrouwen in de vertrouwenspersoon

Vertrouwen in de vertrouwenspersoon

Onderlinge harmonie staat centraal in het regiemodel. Maar waar mensen samenwerken, komt ook onenigheid en ongewenst gedrag voor. De vertrouwens­persoon speelt een cruciale rol bij het oplossen en voorkomen daarvan. Maar dan moet de werknemer wél vertrouwen hebben in de vertrouwens­persoon. En dat is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend.

In de praktijk zijn veel werknemers terughoudend om conflicten, persoonlijke problemen of ongewenste situaties op het werk met de vertrouwenspersoon te delen. Ze zijn bang dat hun verhaal tot sancties leidt of andere vervelende consequenties zal hebben. Uit angst houden zij hun mond en blijven zij met hun verhaal rondlopen. Daarmee neemt het risico op verslechtering van hun werksituatie en hun welzijn toe, evenals de kans op ziekteverzuim.

Om uitval van werknemers door dergelijke problemen te voorkomen, is het van groot belang dat zij hun mond wél opendoen. Dit lukt alleen als zij voldoende vertrouwen hebben in de vertrouwenspersoon.

Vertrouwen is er niet vanzelf

Alleen zeggen dat je de vertrouwenspersoon kunt vertrouwen, levert niets op. Bovendien kunnen werknemers, bijvoorbeeld door eerdere negatieve ervaringen of verhalen van anderen, een zeker wantrouwen hebben jegens de vertrouwenspersoon. Dit wantrouwen zet zich vervolgens vast in de vorm van een geloofsopvatting. Het doorbreken van die opvatting – en het waarmaken van de verwachtingen die gekoppeld zijn aan de functiebenaming – is de taak van de vertrouwenspersoon.

Periodieke intervisiesessies via Arbo52

Die kan hier in de praktijk wel wat ondersteuning bij gebruiken. Bij Arbo52 kan uw vertrouwenspersoon deelnemen aan periodieke intervisiesessies. Tijdens die sessies worden, individueel of in kleine groepen, diverse casussen behandeld. De gespreksvorm is gericht op bevraging, bijvoorbeeld in de vorm van appreciative enquiry en/of insight dialogue. Uw vertrouwenspersoon doet kennis, inzichten en vaardigheden op waarmee hij een stuk sterker staat in het winnen en behouden van het vertrouwen van de werknemer. Goed voor de vertrouwenspersoon, goed voor de werknemer, goed voor uw organisatie.

Geen velden gevonden.

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­grond­artikelen over ontwik­kelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­pr­e­ventie en re-integratie.