Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel eens ‘beëindigingsovereenkomst’ genoemd is een contract waarmee de werkgever en de werknemer het dienstverband vrijwillig, met wederzijds goedvinden kunnen beëindigen. Deze overeenkomst wordt vaak ingezet om zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter ontslag te regelen. Het gebeurt vaak dat een goed onderbouwd ontslagdossier ontbreekt. Een werkgever hoeft bij ontslag met wederzijds goedvinden geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Als werkgever en werknemer zelf de voorwaarden van het ontslag overeenkomen, dan is de uitkomst zeker. Dat is bij een procedure via het UWV of de kantonrechter niet het geval.

Everybody Groep kan in deze gevallen zowel werknemers als werkgevers behulpzaam zijn. Wij kunnen werkgevers adviseren of het complete dossiers overnemen en afhandelen. Werknemers kunnen ook bij ons terecht en op deskundige begeleiding rekenen. Een niet goed opgestelde vaststellingsovereenkomst kan namelijk gevolgen hebben voor de uitkering.