UWV

Laat u geld liggen bij het UWV?

Heeft u medewerkers in dienst met een arbeidsbeperking, die vóór hun indiensttreding een WIA-, WAO-, WA- of Wajong-uitkering hadden?* Dan geldt de no-riskpolis. De helft van alle Nederlandse werkgevers weet helemaal niet dat deze polis bestaat. En dus ook niet dat ze wellicht flink wat geld laten liggen bij het UWV. Hoe zit dat bij u? 

*kijk voor alle voorwaarden voor de no-riskpolis op www.uwv.nl.

Wat is de no-riskpolis?

De no-riskpolis is een regeling waar u – zonder dat u deze hoeft aan te vragen – aanspraak op kunt maken als u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt. De regeling houdt onder meer in dat u bij ziekte van deze werknemer altijd een ziektewetuitkering krijgt: het UWV compenseert dan de loondoorbetaling (70% tot 100% van het dagloon). Oók als de ziekte niets met de beperking te maken heeft.

Minder dan de helft van alle ziektegevallen wordt geclaimd

In de praktijk wordt echter minder dan 50% van alle voor de no-riskpolis in aanmerking komende ziektegevallen geclaimd. Dat betekent dat werkgevers veel geld laten liggen bij het UWV. Vooral ook omdat een claim met terugwerkende kracht kan worden ingediend. Bovendien geldt de no-riskpolis niet alléén voor loondoorbetaling.

Stel, een medewerker met een arbeidsbeperking belandt na een periode van ziekte in een WGA-uitkering. Als u niets doet, wordt deze uitkering tien jaar lang verhaald op u als werkgever. Als u echter aangeeft dat de betreffende werknemer onder de no-riskpolis valt, dan bent u hiervan volledig gevrijwaard.

Werkgevers kennen de regeling niet

Belangrijkste oorzaak van het niet-claimen van de regeling: werkgevers weten vaak helemaal niet dat deze regeling bestaat. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail