Taakdelegatie van de bedrijfsarts. Wat houdt dit in?

Taakdelegatie van de bedrijfsarts.
Wat houdt dit in?

De bedrijfsarts heeft het druk. Vergrijzing van de beroepsgroep, de toenemende vraag naar advies en begeleiding door de bedrijfsarts, de verplichte herinvoering van het arbeidsomstandighedenspreekuur en de second opinion regeling, stuwen de vraag naar bedrijfsartsenuren op. Om te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening niet in het geding komt, kiezen arbodienstverleners steeds vaker voor taakdelegatie. Wat houdt dit in?

Taakdelegatie is het onder strikte voorwaarden overdragen van taken van de bedrijfsarts aan andere professionals – zoals bijvoorbeeld bedrijfsverpleegkundigen of casemanagers – waarbij de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg en de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts gewaarborgd blijven. Zowel de eindverantwoordelijkheid als de aansprakelijkheid voor het handelen van de gedelegeerde(n) blijven bij de bedrijfsarts.

Definitie taakdelegatie
De beroepsvereniging van en voor bedrijfsartsen, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hanteert de volgende definitie van taakdelegatie:

‘Delegatie van taken van de bedrijfsarts in de bedrijfsgezondheidszorg is het niet structureel herverdelen van taken die in opdracht en onder supervisie worden uitgevoerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid blijft bij de delegerende  bedrijfsarts. De herverdeling vindt plaats tussen de bedrijfsarts en een andere functionaris.’

Delegeren: selectief en zorgvuldig
Het belangrijkste uitgangspunt bij taakdelegatie is dat de kwaliteit bij de uitvoering van de gedelegeerde taken niet in het geding mag komen. Daarom mogen niet alle taken van de bedrijfsarts worden gedelegeerd. Voor bepaalde taken geldt immers dat de specialistische kennis en vaardigheden van de bedrijfsarts essentieel zijn om de kwaliteit van de (wettelijke) taken van de bedrijfsarts te kunnen waarborgen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het eerste spreekuur na een ziekmelding
  • beoordelen van de belastbaarheid van de medewerker
  • doorverwijzing voor behandeling
  • opvragen van medische informatie
  • melding maken van beroepsziekten

Meer weten over taakdelegatie van bedrijfsartsen? Neem contact op met Bedrijfsarts Management via 020 246 04 02 of contact@bedrijfsarts.info.

 

 

 

 

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Nieuwsbrief-500

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­grond­artikelen over ontwik­kelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­pr­e­ventie en re-integratie.