Succesvolle re-integratie

In 7 stappen een succesvol re-integratie traject zonder sanctie van het UWV

re-integratie

Iedere ondernemer of bedrijf loopt er een keer tegen aan. Een langlopend ziekteverzuim dossier waar een onderzoek naar de re-integratie mogelijkheden spoor 2 geadviseerd wordt.

Eigenlijk is het geen advies, maar een harde verplichting. Want zonder dat onderzoek stelt het UWV dat onvoldoende inspanningen zijn gepleegd.

De consequentie van het achterwege laten van dit onderzoek is een loonsanctie met een derde jaar loondoorbetaling.

Maar hoe zinvol is het een spoor 2 onderzoek op te starten?

Het slagingspercentage van een succesvolle plaatsing is minder dan 3%. Dat is overigens een schatting want echte cijfers zijn moeilijk te vinden.

Het belangrijkste succes voor de werkgever is een tweede spoor onderzoek dat door het UWV positief beoordeeld wordt. Met andere woorden, een onderzoek waar de vereiste re-integratie inspanningen zijn gepleegd, zoals beschreven in de werkwijzer Poortwachter.

Een succes dat geen succes mag heten.

Immers de medewerker komt in een onzekere situatie terecht waarbij de enige zekerheid is dat er een fors inkomensverlies ontstaat.

De werkgever heeft ook een zekerheid, namelijk dat hij niet weet wat er gaat volgen:

Een transitie vergoeding?

Een 26e weeks toets zonder ontslag?

Een nieuwe arbeidsovereenkomst?

Een premie opslag als dank voor een geslaagd WIA traject?

Of alle deze financiële schade tezamen...

 

Kortom eigenlijk alleen maar verliezers:

Een medewerker met gezondheidsklachten zonder baan en een fors inkomensverlies.

Een werkgever die al gemiddeld 10-15.000 euro heeft uitgegeven om aan de eisen van het UWV te voldoen (naast de loonkosten) en die als dank voor die inspanning nog boetes krijgt ook.

Dit kan nooit de bedoeling van het systeem geweest zijn. In de politiek wordt hier al jaren over gediscussieerd en gesteggeld zonder een bevredigende oplossing voor alle partijen.

 

Wat kun je dan wel doen om een succesvol re-integratie traject te doorlopen waar zowel de medewerker als de werkgever gelukkig van worden?

Verplaats de mindset van denken in een werkplek naar denken in inkomensongelijkheden.

Uiteindelijk is dat waar re-integratie over gaat, het creëren van betaalde arbeid en voorkomen van inkomensverlies.

 

Door het volgende stappenplan te doorlopen zal het re-integratietraject meer een businesscase worden dat streeft naar rendement voor zowel de werkgever als de medewerker.

 

Stap 1:

Maak de medewerker verantwoordelijk

Re-integreren is een proces vóór de medewerker. In de praktijk wordt echter geadviseerd óver de medewerker. Vele partijen zijn betrokken bij de discussie over de medewerker, zoals de bedrijfsarts, de casemanager, de arbeidsdeskundige, de verzekeraar, de behandelaars...

Maar wat wil de medewerker zelf?

Daarom adviseren wij om een zogenaamd persoonlijk re-integratieplan te ontwikkelen. Dit plan heeft richting aan de eigen gekozen toekomst van de medewerker.

 

Stap 2:

Bepaal een gezamenlijk einddoel

De probleemanalyse is nu sturend op het re-integratiedoel. Er staat letterlijk

  • Terugkeer in eigen werk
  • Terugkeer in aangepast werk
  • Terugkeer in werk bij een andere werkgever

 

De medewerker is veel gemotiveerder met doelen die gaan over

Gezondheid

Uitdaging

Stabiliteit

Inkomenszekerheid

Ontwikkeling

 

Het is als een project waar je aan werkt en waarin je stappen zet, resultaten behaalt en doelen realiseert. Dat zijn geluksmomenten.

De huidige opzet vertrekt vanuit geschiktheid van taken met een medische beperking. De dokter bepaalt hoe goed het met je gaat en wat je mag...

Een einddoel dat is gemaakt vanuit letterlijk een missie en een persoonlijk verdienmodel. Dat motiveert om de regie over het eigen leven in handen te nemen.

Ook voor de werkgever is dit makkelijker.

Die is gewend om in verdienmodellen te denken en kan daar z’n rol veel beter in vervullen.

 

Stap 3:

Denk vanuit het financiële resultaat.

Het einddoel voor de medewerker moet zijn: Hoe kan ik een zo hoog mogelijk inkomen (bij voorkeur hetzelfde inkomen) realiseren met activiteiten die ik graag doe en waar ik goed in ben.

Het einddoel voor de werkgever is: Hoe voldoe ik aan mijn verplichtingen, maar nog veel meer, hoe houd ik controle over de (loon) kosten, terwijl ik de medewerker optimaal ondersteun om een nieuwe toekomst op te bouwen.

 

Stap 4:

Focus op mogelijkheden

Ongemerkt heeft het huidige systeem angst ingeboezemd bij alle betrokkenen. Angst smoort creativiteit en dat is nu juist wat we nodig hebben om de genoemde doelen te bereiken.

Niet de rem erop, maar juist weloverwogen ontdekken en proberen. 'Ja maar' bestaat niet meer.

Het nieuwe re-integratiemodel is gebaseerd op creativiteit en buiten de gangbare paden denken.

 

We kregen laatst de vraag of we iets konden met een medewerker met een WIA uitkering? Nog een keer: of wij iets konden...

Dit is een mooi voorbeeld van het gangbare denkModel. Het gaat er niet om wat wij denken, het gaat erom of we de medewerker kunnen laten zien hoe hij een inkomen kan verdienen met wat hij graag doet. We noemen dat het creëren van een persoonlijk verdienmodel.

 

Het gaat niet om wat de medewerker mankeert, het gaat om wat de medewerker echt graag wil doen.

 

Stap 5:

Borg de dossiervorming

De stappen een tot en met vier zijn perfecte onderdelen van het re-integratiedossier.

Het is een project dat je volgt, evalueert en bijstelt.

Het re-integratieproject heeft zowel sociaal wetstechnische aspecten (Wet verbetering Poortwachter, WIA en WW) in zich als arbeidsrechtelijke aspecten.

De uitkomst van het persoonlijk re-integratie plan en het uitwerken van de businesscase kan een oplossing zijn die nog vaak onbenut wordt gelaten.

Dit is namelijk een re-integratie spoor 3 traject.

 

Stap 6:

Toon leiderschap

Leiderschap is acties ondernemen die het zakelijk en persoonlijk belang dienen. Een re-integratie spoor 3 is daar een uitstekend voorbeeld van.

Uit het persoonlijk re-integratieplan is een business- en verdienmodel gecreëerd. Dit moet vervolgens geëffectueerd worden in de praktijk. Het is het meest succesvol gebleken om dit te doen in een spoor 3 of NuVanWerkNaarWerk traject. In dit traject worden de doelen van de medewerker gerealiseerd, namelijk:

Een uitdagende baan

Behoud van inkomenszekerheid

Waardering om wie je bent

Toekomst perspectief

 

Voor de werkgever is de financiële situatie in één keer duidelijk;

Geen loonsanctie

Geen transitievergoeding

Geen premieopslag

Geen re-integratie kosten

 

Stap 7:

Maak ambassadeurs

Een medewerker die zonder WIA uitkering betrokken is in een nieuwe uitdagende baan zal een wandelend reclamebord zijn voor het bedrijf. De aantrekkelijke uitstraling van het bedrijf door dit positief werkgeverschap is onbetaalbaar.

Er zullen nieuwe medewerkers en nieuwe klanten aangetrokken worden. Mensen die zich graag verbinden met het merk en het bedrijf.

 

Zo kan een re-integratie traject op meerdere fronten succesvol worden zonder sancties en onbeheersbare financiële schade.

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij denken graag met u mee.