RI&E

Week van de RI&E van 17 tot 21 juni

Van 17 tot 21 juni is de 5e Week van de RI&E en worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo kunnen werkgevers met korting een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) laten opstellen. Verschillende brancheverenigingen, arbodiensten, adviseurs en opleiders bieden hun diensten aan.

Thema is Strijd tegen beroepsziekten

Het thema van de 5e Week van de RI&E is de strijd tegen beroepsziekten. Jaarlijks overlijden vele werknemers aan beroepsziekten of worden blijvend arbeidsongeschikt. Een RI&E is een praktisch hulpmiddel om in kaart te brengen welke risico’s uw werknemers lopen in de uitvoering van hun werk. In het bijbehorende plan van aanpak geeft u aan hoe u deze risico’s gaat aanpakken. In de Week van de RI&E kunnen werkgevers gratis of met korting gebruik maken van verschillende diensten of bijvoorbeeld trainingen en kennissessies bijwonen. Op de website www.weekvanderie.nl vindt u een overzicht van alle activiteiten.

RI&E is wettelijk verplicht

Het opstellen van een RI&E met bijbehorend plan van aanpak is wettelijk verplicht. Dit staat in de Arbowet. De wet verplicht in de meeste gevallen ook dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst wordt. Als u geen contract heeft met een arbodienst, kunt u op de website www.rie.nl een lijst vinden met gecertificeerde arbodiensten. Er zijn ook uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van uw bedrijf en het soort instrument dat u gebruikt om uw RI&E op te stellen.

Geen RI&E?

De inspectie SZW controleert bedrijven op de aanwezigheid van een RI&E. Als deze niet volledig is, krijgt u een waarschuwing en vervolgens maximaal drie maanden de tijd om de RI&E compleet te maken. Bij het geheel ontbreken van een RI&E krijgt u een boete. Na het opleggen van de boete bent u als werkgever nog steeds verplicht een RI&E inclusief plan van aanpak op te stellen.

Hoogte van de boetes

Het normbedrag voor boetes is €3.000, categorie 4 volgens de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (deze beleidsregel bepaalt de zwaarte van overtredingen).
Dit normbedrag geldt voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers gelden de volgende percentages:

 

[table id=1 /]

 

 

Meer weten of advies?

Telefoon 020 740 11 11

contact@nuvanwerknaarwerk.nl

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Ontmoet ons op OR Live en/of HR Live met aantrekkelijke korting

Meer informatie:

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achtergrondartikelen over ontwikkelingen op het gebied van arbeid, verzuimpreventie en re-integratie.