Risico-inventarisatie en -evaluatie en het coronavirus

Risico-inventarisatie en ‑evaluatie en het coronavirus

R&IE en corona

Bij de inspectie SZW zijn tot 13 september ruim 3500 coronagerelateerde klachten en signalen over werk binnengekomen. Ik heb het sterke vermoeden dat dit het topje van de ijsberg is, omdat de meeste mensen niet zo snel bij een officiële instantie klagen over hun arbeidsomstandigheden. Het merendeel van de klachten komt van werknemers die zeggen niet veilig en gezond te kunnen werken. Te weinig afstand, zieke collega’s die toch op het werk (moeten) verschijnen en mensen die niet thuis mogen werken. De inspectie heeft 2.000 klachten opgepakt. In 7 procent van de gevallen is het werk geheel of gedeeltelijk stilgelegd en 3 procent van de werkgevers waarover geklaagd is kreeg een boete.

Op grond van de Arbowet zijn werkgevers verplicht een risico-inventarisatie en  -evaluatie (RI&E) van de arbeidsomstandigheden uit te voeren. Op basis daarvan moet een plan van aanpak worden gemaakt. Bij de meeste werkgevers is dat bekend en wordt er alles aan gedaan om mogelijke gezondheidsrisico’s te verkleinen dan wel te elimineren. Mijn indruk is dat het veel minder bekend is dat het risico op besmetting met het coronavirus op de werkvloer en hoe je dat risico kunt verkleinen moet worden opgenomen in de RI&E. Voor een aantal branches is inmiddels een coronaprotocol ontwikkeld. Dat protocol moet in de RI&E worden opgenomen. Als werknemers (meer) thuiswerken, dan moet ook dat worden vermeld.

Het coronavirus is een nieuw risico dat ons compleet heeft overvallen. Een risico kan worden gedefinieerd als de kans dat iets gebeurt maal de impact die dat heeft. In dit geval: de kans dat je ziek wordt en de gevolgen die het voor je kan hebben. De gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Hoe groot de kans is dat het virus je treft, dat weet niemand. De kans is uiteraard wel te verkleinen. Op grond van de Arbowet heeft de werkgever die wettelijke verplichting. Maar juist in dit specifieke geval van een virus is het de morele verplichting van werknemer en werkgever sámen om de kans op besmetting te minimaliseren.

Toine van Loon, initiatiefnemer Everybody Groep