Everbody Groep logo                  telefoon 020 246 04 04

Met een preventief medisch onderzoek (PMO) zorgen we samen voor gezond personeel in uw organisatie

✅ Minder verzuim

✅ Gezonde, fitte en vitale werknemers

✅ Voldoet aan de wettelijke PMO-verplichting

 

vraag offerte op maat aan

Het traject

In de multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (2013) wordt PMO gedefinieerd als ‘een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt sprake is van een concrete gezondheidsklacht of van een indicatie voor een gezondheids­risico of -probleem. Wij doorlopen samen met u het volgende traject tijdens het PMO.

Voorbereiding

 1. Initiatief tot PMO (doorgaans door bedrijfsarts, soms door management of werknemers).
 2. Doelen kiezen van PMO en opstellen plan met inhoud van de PMO en de te verwachten interventies (door bedrijfs­arts in samen­spraak met management).
 3. Budgettaire mogelijkheden vaststellen en beslissing nemen.
 4. Projectplan opstellen (opzetten van project­groep en welke mede­werkers, wanneer uitnodigen, planning van PMO in de tijd, doorlooptijd van het PMO, informatie­strategieën).
 5. Medewerkers voorlichten (door projectgroep).

Uitvoering

 1. Medewerkers uitnodigen.
 2. Uitvoering van medisch onderzoek (signalerings­vragenlijst, screening, aanvullende diagnostiek).
 3. Individuele feedback en inzet individu­gerichte interventies (gesprek, advies, verwijzing door bedrijfsarts).
 4. Analyse op groepsniveau, groepsrapportage en inzet groepsinterventies.

Evaluatie en vervolg

Proces evalueren en vervolg plannen.

vraag offerte op maat aan

Wie zijn wij?

Gezond en tevreden personeel is de motor van elke organisatie. Het zorgt voor continuïteit van werk en een positieve bedrijfscultuur voor een optimaal resultaat. Maar hoe zorgen we ervoor dat alle werknemers gemotiveerd en vitaal blijven? En mocht er een werknemer (langdurig) uitvallen, wat zijn dan de mogelijkheden en kansen voor werknemer en werkgever?

Everybody Groep is uw specialist op gebied van zorg, werk en welzijn. Samen met u werken we aan een vitale organisatie door ons te richten op het gehele traject van gezondheids­optimalisatie tot re-integratie en contract­overname. Alle service voor een vitale organisatie onder één dak. Wilt u ook eens vrijblijvend sparren over de vitaliteit binnen uw organisatie?

Veel gestelde vragen

Een werkgever is volgens de Arbo-wet verplicht om een PMO (periodiek) aan zijn werknemers aan te bieden. Voor sommige beroepsgroepen en werkzaamheden moet de keuring voor aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Tenzij dit in een CAO is vastgelegd, is een werknemer niet verplicht aan een PMO mee te doen.

Als verplichte keuringen deel uitmaken van een PMO, heeft dit gevolgen voor de rechtspostie van de werknemer.

De drie hoofddoelen van een PMO zijn:

 • het voorkomen van arbeidsgebonden aandoeningen en beroepsziekten bij individuele werknemers en groepen werknemers;
 • controleren van en bevorderen van de gezondheid van werknemers met betrekking tot hun werk;
 • een blijvende optimale inzetbaarheid en functioneren van werknemers.

Eigen doelstellingen van de werkgever moeten passen binnen deze hoofddoelen.

Een PMO geeft inzicht in veelvoorkomende klachten. Waar in het bedrijf komen deze voor. Welke klachten komen het meest voor.

Een herhaalde PMO geeft inzicht in de ontwikkeling van klachten en de effectiviteit van maatregelen.

De resultaten van een PMo zijn altijd anoniem, de werkgever heeft geen inzage in individuele dosiers.

Een PMO geeft de werknemer inzicht in zijn gezondheid. Is zijn gezondheid en belastbaarheid nog in evenwicht met de eisen van zijn functie? Beroepsgerelateerde klachten worden in een vroegtijdig stadium ontdekt.

Het stimuleert mensen tot een gezondere levensstijl, thuis en op het werk. Veel werkgevers zijn bereid daarin te investeren door middel van gezonde voeding en vitaliteitstrajecten.

Geen velden gevonden.

Liever persoonlijk contact

020 246 04 04

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur

contact@everybodygroep.nl

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur

Bekijk ook onze andere diensten

Wij doen meer dan alleen PMO-trajecten. Bekijk onze diensten hieronder.