Outplacement

Outplacement

Everybody Groep helpt graag in outplacement­­trajecten. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van outplacement en doordat we het werkveld goed kennen, zijn wij in staat optimaal te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe en passende functie.

De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan functies, hoge eisen aan het profiel van een sollicitant en aanzienlijke complexiteit inzake de match tussen sollicitant en organisatie. Everybody Groep besteed tijdens de loopbaanbegeleiding veel aandacht aan deze aspecten, wat ons bij uitstek hét re-integratiebureau maakt waar een ieder op een succesvol outplacementtraject kan rekenen.

 

Onze loopbaantrajecten zijn altijd maatwerk, waarbij zowel met opdrachtgever, als met kandidaat heldere afspraken worden gemaakt over het in te zetten outplacementtraject. Uiteraard worden de wensen van de kandidaat ten aanzien van het outplacementtraject terdege meegewogen.

Kosten van Outplacement
Omdat elk traject of outplacementprogramma op de wensen van de betrokken partijen wordt afgestemd, is ook de inschatting van de kostprijs van outplacement maatwerk. Everybody Groep inventariseert vrijblijvend uw wensen ten aanzien van het traject om vervolgens een passende offerte uit te brengen.