Ontslagbegeleiding

Ontslagbegeleiding

Ontslag is vaak een verstrekkende gebeurtenis. Emotioneel, maar ook vaak financieel. Dit geldt voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Vaak heeft de werkgever echter geen andere optie. Het voortbestaan van het bedrijf kan in het geding zijn of een werknemer presteert niet zoals verwacht wordt en zorgt voor negatieve energie in het bedrijf en een te hoge werkdruk voor collega’s.

Een aangezegd ontslag kan leiden tot langdurig ziekteverzuim, heftige conflictsituaties en juridische procedures met alle bijkomende kosten voor het bedrijf en een werknemer die geen perspectief heeft en geen plezier in het werk.

Everybody Groep begeleidt u in ontslagprocedures op een manier die voor beide partijen een positieve oplossing biedt. Wij ondersteunen zowel werkgevers als werknemers op een manier die beide partijen perspectief geeft. Geen hoge kosten, negatieve sfeer en slechte reviews voor het bedrijf maar ook nieuwe mogelijkheden en zekerheid voor de werknemer.

Voor de werknemer

Heeft uw werkgever onstlag aangevraagd bij het UWV? Heeft u een beëidigingsovereenkomst ontvangen? Neem meteen contact op met Everybody Groep als u ontslag is aangezegd om te voorkomen dat u door fouten in de overeenkomst uw uitkering verspeelt. Ook helpen wij u met het vinden van nieuwe  toekomstmogelijkheden.

Voor de werkgever

Ontslag kan aangezegd worden op bedrijfseconomische gronden of omdat de werknemer niet functioneert. Bij ontslag op bedrijfseconomische gronden moet u zich realiseren dat ook bij toestemming van het UWV de werknemer bezwaar kan aanteken of een hogere vergoeding kan eisen. Bij beëindiging met wederzijdse toestemming behoudt de werknemer recht op WW. Bij onstlag bij niet-functioneren moet de kantonrechter toestemming geven en moet u uw zaak goed onderbouwen. Heeft u het functioneren besproken met de werknemer? Is deze goed begeleid? Heeft u alles goed vastgelegd. Een lastig traject. Afscheid nemen in een goede verstandhouding verdient altijd de voorkeur. Everybody Groep kan u hierbij helpen en begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze Nu van Werk naar Werk-trajecten.