NOW3 is geen gratis lunch meer

NOW3 is geen gratis lunch meer

now3

There ain’t no such thing as a free lunch’. Aan dat gezegde moest ik denken toen deze week de contouren zichtbaar werden van NOW-3. Voluit: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Voor deze maatregel werden door de overheid twee afzonderlijke regelingen getroffen: NOW-1 en NOW-2. Conform de eerste regeling was het mogelijk een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen voor de maanden maart t/m mei. NOW-2 maakte dat mogelijk voor juni t/m september.

Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis voorlopig niet tot het verleden behoort. Door de verslechterde economische omstandigheden zijn meer en meer werkgevers nu gedwongen afscheid te nemen van medewerkers in vaste dienst. Dat is pijnlijk voor zowel werknemer als werkgever. Daarom is de NOW per 1 oktober verlengd met drie keer drie maanden, tot en met 30 juni 2021. De werkgever die op basis van NOW-3 loonkostensubsidie wil ontvangen, heeft nu de inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk. Wie voor de begeleiding van werk naar werk geen contact zoekt met het UWV wordt gekort op de subsidie. Op zich is dat begrijpelijk, maar het UWV staat al voor een enorme opgave. Daarom kan het bijna niet anders dat het van werk naar werk-proces (te) lang gaat duren.

Er is echter een goed alternatief dat zich al jaren in de praktijk heeft bewezen, en dat is arbeidscontractovername. Hierbij neemt een partij, zoals Everybody Groep, de rechten en plichten van de werkgever over en biedt de werknemer een nieuwe kans. Het bestaande arbeidscontract wordt ontbonden, uiteraard met goedvinden van de werknemer. Direct krijgt de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden.

De werknemer gaat soepel over van de ene naar de andere baan. Daarbij wordt hij/zij professioneel begeleid. Voor de werkgever is het juist in deze crisis een voordeel dat hij op een humane en respectvolle manier afscheid kan nemen van zijn werknemer(s). Per slot gaat de werknemer direct van werk naar werk. Daarbij is het een groot voordeel dat bij arbeidscontractovername geen sprake is van een transitievergoeding. Voordeel is ook dat het zwaarbelaste UWV geen partij is bij arbeidscontractovername.

Toine van Loon, initiatiefnemer Everybody Groep