Nooit een probleem, altijd een uitdaging 

bertil

Bertil Kuipers was ruim 33 jaar werkzaam geweest in ‘overheidsland’, zoals hij het zelf noemt. Zowel bij gemeenten als bij waterschappen. Eerst als administratief-juridische medewerker, later als teamleider. Hij genoot van zijn werk.

Dienstbaar

Bertil: “Ja, werken in teamverband voor de gemeenschap, dat vond én vind ik nog steeds het allerleukste! Een functie waarbij je dienstbaar bent voor inwoners past gewoon bij mij. In mijn laatste tien jaren in dienstverband vervulde ik mijn rol als teamleider ook ten dienste van het welzijn en optimaal functioneren van de werknemers. Persoonlijk vind ik het faciliteren van de collega’s belangrijk, want je moet met een glimlach naar het werk komen en glimlachend weer huiswaarts gaan. Collega’s konden altijd bij mij terecht, omdat ik een luisterend oor had en altijd gezamenlijk wilde werken aan oplossingen. Een van mijn lijfmotto’s is niet voor niks: “Er is nooit een probleem, er is altijd een uitdaging!” 

Reorganisatie

Desondanks kreeg Bertil een klap te verwerken tijdens een gemeentelijke reorganisatie.
Bertil: “Ik weet het nog als de dag van gisteren. In oktober 2019 kreeg ik te horen, dat ik boventallig was geworden en er dus geen plek meer voor mij was in de nieuwe organisatie.”

Bertil had bij deze mededeling een ambivalent gevoel. Enerzijds het gevoel van teleurstelling en anderzijds het gevoel van een kans om iets nieuws te doen. Er was een Sociaal Statuut en dat bood de mogelijkheid om binnen 2 jaar in het kader van Werk naar Werk een nieuwe uitdaging te zoeken. Tot verrassing van collega’s en Bertil zelf, ging hij toen vol enthousiasme het traject in.   

Helaas raakte Bertil verzeild in een onzekere corona-periode, omdat hij een sterke binding heeft met het werken binnen een overheidsdienst en dan met name management. Die banen waren niet voor het oprapen.  Toen zijn partner vroeg of hij nu ook echt iets “nieuws” aan het zoeken was, kwam Bertil er achter dat dat niet het geval was. Uiteindelijk moest hij voor zichzelf erkennen, dat hij zich daar onvoldoende op had gericht. Punt was ook, dat er ook nog niets voorbij was gekomen, iets dat ook bij hem paste. Via LinkedIn werd hij benaderd door Hans van der Berg van de Everybody Groep. Hij wilde Bertil, op basis van zijn profiel en “boventallige” situatie,  graag spreken.

Win-win-winsituatie

Bertil: “Dat was in oktober 2020. Ik kreeg het aanbod om iets nieuws te proberen binnen de kaders van een vaste dienstbetrekking bij de Everybody Groep! Het aanbod was overname van mijn arbeidscontract bij de gemeente voor hetzelfde salaris en een vaste dienstbetrekking. Mijn deelname aan het ABP werd dan beëindigd, maar de Everybody Groep heeft een goede pensioenvoorziening bij Nationale Nederlanden. Na een intaketraject zorgde Everybody Groep voor een arbeidscontractovername van mijn werkgever.” 

De gemeente was positief en bood Bertil de kans om deze toch wel gewaagde stap te kunnen nemen. Vanaf 1 januari 2021 startte hij als adviseur/consulent arbeidscontractovername in vaste dienst bij Everybody Groep. “Ik richt mij vooral op het noorden van ons land, waar ikzelf ook woon. Een duidelijke win-win-winsituatie voor alle betrokken partijen.” 

Als ervaringsdeskundige helpt Bertil werknemers én werkgevers om gezamenlijk te zoeken naar duurzame en waardige oplossingen voor de werknemers, zoals zijn collega Van der Berg hem ooit hielp. Bertil: “Het is heel fijn, om samen te kijken waar er kansen liggen voor een werknemer die – om uiteenlopende redenen – ‘vastzit’ in zijn huidige baan of boventallig wordt. Een werkgever kan de verschillende Everybody Groep-opties bekijken om de bestaande arbeidsrelatie duurzaam netjes te beëindigen. Met de werknemer wordt een ontdekkingsreis gestart waarbij uiteindelijk de werknemer werkzaam blijft binnen de Everybody Groep, gedetacheerd kan worden of ondersteund wordt hij het opzetten van een zelfstandige onderneming. Dit alles vanuit de zekerheid van een vaste aanstelling met gelijke salariëring.  

Menig werkgever zal natuurlijk kijken naar de win-win situatie, maar kan het ook terecht zien als onderdeel van goed werkgeverschap. Een werkgever die niet alleen kijkt naar de problemen/uitdagingen, maar zich vooral ook wil richten op mogelijke oplossingen. Daar kan de Everybody Groep over meedenken.  

Kortom, Everybody Groep is een expert in het faciliteren van kansen en het zoeken naar nieuw perspectief.  

Facebook
Twitter
LinkedIn