Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel. Heeft u er recht op?

Als u werknemers in dienst neemt uit doel­groepen die veel moeite hebben aan het werk te komen, heeft u recht op een tegemoetkoming in de loonkosten: het loonkostenvoordeel (LKV). Een belastingmaatregel die per 1 januari 2018 is ingevoerd. Doel van de maatregel is werkgevers financieel te stimuleren mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Het Loonkosten­voordeel vergroot de kansen op de arbeids­markt van kwetsbare groepen. Een werkgever heeft recht op het Loon­kosten­voordeel voor alle nieuwe medewerkers die onder één van de volgende vier doelgroepen vallen:

  • oudere werknemers (vanaf 56 jaar) met een uitkering
  • werknemers met een arbeidsbeperking
  • werknemers die onder de banenafspraak vallen en scholingsbelemmerden
  • werknemers met een arbeidsbeperking die worden herplaatst.
Aanvragen via loonaangifte

Een Loonkostenvoordeel kan oplopen tot €6.000,- per jaar per werknemer. U moet het verzoek voor LKV zelf indienen via uw loon­aangifte. U zet dan de indicatie voor LKV op ‘Ja’. Voorwaarde is wel dat u beschikt over een doelgroepverklaring van de betreffende werknemer(s).

Voorwaarde: doelgroepverklaring

De doelgroepverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat een werknemer een uitkering had voordat hij in dienst kwam. Uw werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente of het UWV (maar is hier niet toe verplicht!).

Behalve de doelgroep­verklaring gelden er per doelgroep nog een aantal andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Loon­kosten­voordeel. Vraag ernaar bij het UWV of kijk op de website van de Rijksoverheid.

 

Ontmoet ons op OR Live en/of HR Live met aantrekkelijke korting

Meer informatie:

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achtergrondartikelen over ontwikkelingen op het gebied van arbeid, verzuimpreventie en re-integratie.