Job- en loopbaancoaching

Job- en loopbaancoaching

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt een werknemer in zijn nieuwe werkkring. Dit kan iemand zijn die al voor het bedrijf werkt of iemand die daarvoor ingehuurd wordt. Deze coach kan een werknemer onder anderen helpen bij besprekingen en assisteren bij het inwerken tot werkenemer de functie zelfstandig kan uitvoeren. Ook daarna kan een jobcoach als aanspreekpunt aanwezig blijven.

 

Loopbaancoaching

Loopbaanadvies
Loopbaanbegeleiding
Loopbaanorientatie

Een loopbaancoach helpt iemand zich optimaal te ontwikkelen in zijn loopbaan met behulp van persoonlijke ontwikkelpunten. De coach helpt een werknemer of student op professionele wijze bij de keuze voor een opleiding, het zoeken naar een nieuwe werkkring en begeleidt bij de hele loopbaan. De coach kan bijvoorbeeld  helpen bij sollicitaties, het in kaart brengen van kwaliteiten en vaardigheden, orientatie op de arbeidsmarkt, het zoeken naar werk, contractonderhandelingen en loopbaanplanning.

De loopbaancoach is er om te helpen met het vormgeven en waarmaken van ambities en mensen de kans te geven te groeien. Hij is er niet alleen om probleemsituaties op te lossen, maar om u effectief en stressvrij doelen te laten bereiken. Zij zullen u nooit vertellen wat u moet doen, maar ondersteunen u bij uw keuzes. Bij Everybody Groep werken wij alleen met coaches die goed opgeleid zijn in hun vak en een goed ‘track record’ hebben. Onze coaches geven inzicht in hun werkwijze en evalueren regelmatig het gekozen traject.