Intervisiesessies vertrouwenspersonen

Vertrouwen in de vertrouwenspersoon

Onderlinge harmonie staat centraal in het regiemodel. Maar waar mensen samenwerken, komt ook onenigheid en ongewenst gedrag voor. De vertrouwenspersoon speelt een cruciale rol bij het oplossen en voorkomen daarvan. Maar dan moet de werknemer wél vertrouwen hebben in de vertrouwenspersoon. En dat is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Veel werknemers zijn terughoudend om conflicten, persoonlijke problemen of ongewenste situaties op het werk met de vertrouwenspersoon te delen. Uit angst dat hun verhaal tot sancties leidt of andere vervelende consequenties zal hebben, houden zij hun mond en blijven zij met hun verhaal rondlopen. Het risico op verslechtering van hun werksituatie en welzijn neemt toe, evenals de kans op ziekteverzuim.
Om uitval van werknemers door dergelijke problemen te voorkomen, is het van groot belang dat zij hun mond wél opendoen. Dit lukt alleen als zij voldoende vertrouwen hebben in de vertrouwenspersoon.

Vertrouwen is er niet vanzelf
Alleen zeggen dat je de vertrouwenspersoon kunt vertrouwen, levert niets op. Bovendien kunnen werknemers, bijvoorbeeld door eerdere negatieve ervaringen of verhalen van anderen, een zeker wantrouwen hebben jegens de vertrouwenspersoon. Het doorbreken van dat wantrouwen en het waarmaken van de verwachtingen die gekoppeld zijn aan de functiebenaming, is de taak van de vertrouwenspersoon.

Periodieke intervisiesessies via Arbodienst Medi-Ma
De vertrouwenspersoon kan hier in de praktijk wel wat ondersteuning bij gebruiken. Via Arbodienst Medi-Ma kan uw vertrouwenspersoon deelnemen aan periodieke intervisiesessies. Tijdens die sessies worden, individueel of in kleine groepen, diverse casussen behandeld. De gespreksvorm is gericht op bevraging, bijvoorbeeld in de vorm van appreciative enquiry en/of insight dialogue. Uw vertrouwenspersoon doet kennis, inzichten en vaardigheden op waarmee hij een stuk sterker staat in het winnen en behouden van het vertrouwen van de werknemer. Goed voor de vertrouwenspersoon, goed voor de werknemer, goed voor uw organisatie.