Huiselijk geweld

Huiselijk geweld… ook het werk lijdt eronder

Als werknemers thuis lichamelijk of geestelijk worden mishandeld, kan dat niet anders dan gevolgen hebben voor hun werk. En dat blijkt ook uit de cijfers. Naar schatting 10 tot 15 procent van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van huiselijk geweld. Hoe herkent u als werkgever de signalen? En wat kunt u doen als u ermee in aanraking komt?

geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer: een ouder, een familielid, een (ex-)partner. Het kan gaan om lichamelijke maar ook om psychische mishandeling, zoals bijvoorbeeld stalking, chantage, seksueel misbruik, verwaarlozing of eergerelateerd geweld. Elke vorm van huiselijk geweld heeft immense gevolgen voor het slachtoffer, die een leven lang kunnen duren.

Huiselijk geweld herkennen
Wetende dat 10 tot 15 procent van het ziekteverzuim in Nederland voortvloeit uit huiselijk geweld, is de kans aanzienlijk dat een deel van uw ziekteverzuim daar ook verband mee houdt. Maar hoe komt u daarachter? Op huiselijk geweld ligt nog steeds een groot taboe. Iemand die ermee te maken heeft, zal daar uit angst, schaamte, schuldgevoel of loyaliteit niet snel over praten. Hoe kunt u als werkgever dan toch de signalen herkennen? En… heeft u behalve slachtoffers misschien ook plegers in dienst?

Mogelijke signalen van slachtoffers
Slachtoffers reageren heel verschillend op hun thuissituatie. Signalen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Blauwe plekken of andere verwondingen, waarvan de werknemer zegt dat deze veroorzaakt zijn door stoten of vallen
  • Lange mouwen dragen terwijl het heel warm is
  • Niet over thuis willen praten of boos worden wanneer iemand vraagt of er thuis misschien problemen zijn
  • Tegenvallende werkprestaties, vaak te laat en vaak ziek
  • De hele dag een zonnebril dragen
  • Angstig of emotioneel gedrag
  • Zich afzijdig houden van collega’s
  • Veel berichtjes krijgen van de (ex)partner, die duidelijk ontregelend werken

En de plegers dan?
Ook plegers van huiselijk geweld hebben banen. En ook zij doen doorgaans hun best om het geweld verborgen te houden. In de volgende nieuwsbrief gaan we nader in op de signalen waaraan u een pleger kunt herkennen.

Wat kunt u doen als werkgever?
De signalen herkennen en bespreekbaar maken, via de direct leidinggevende, bedrijfsarts of vertrouwenspersoon. Een cruciale taak voor u als werkgever. Want aan huiselijk geweld kan pas een einde komen als het eerst wordt gesignaleerd. Zodra het bespreekbaar is, wordt de noodzaak voor de medewerker om zich ziek te melden kleiner. Het ziekteverzuim zal dus dalen. Bovendien zal het de medewerker een groter gevoel van veiligheid geven, waardoor hij of zij eerder om hulp zal vragen.