Re-integratie

Re-integratie

Wat is re-integratie?
Re-integratie houdt in dat de nodige hulp wordt geboden aan een werk­zoekende bij het vinden van werk. De werkzoekende wordt begeleid door specialisten van een re-integratie­bureau en de werkgever wordt ondersteund bij het re-integratie­proces. Everybody Groep verzorgt voor particulieren, werkgevers en gemeenten een aantal re-integratie­diensten die wij graag nader belichten.

Eerste spoor re-integratie
Bij re-integratie eerste spoor re-integreert een zieke werknemer in de huidige functie. Everybody Groep helpt in dit proces de zieke werknemer terugkeren naar de huidige werkplek. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt gekeken naar een andere functie binnen de huidige organisatie. Wij houden ons bij spoor 1 vooral bezig met onder­steuning, coaching  en arbeidskundig onderzoek, zodat de werknemer duurzaam en gezond terug kan keren in het arbeidsproces.

Tweede spoor re-integratie
Bij re-integratie tweede spoor gaat het om re-integreren in een functie bij een andere organisatie. In dit proces helpt Everybody Groep de werknemer te re-integreren bij een andere organisatie door professionele sollicitatie­training, talentenanalyse en het zoeken naar een passende baan.

Derde spoor re-integratie
Wanneer een zieke werknemer in re-integratie derde spoor belandt, betekent dat het de werk­nemer niet lukt om de re-integreren in een gelijksoortige functie noch bij het eigen, noch bij een ander bedrijf. In deze fase brengt Everybody Groep de situatie van de werk­nemer opnieuw in kaart en stelt in samen­spraak met werkgever en werknemer een arbeidscontract­overname voor. Dit derde spoor traject kan de kosten voor de werkgever aanzienlijk beperken.

Re-integratie voor uitkeringsgerechtigden
Everybody Groep kan ook worden ingeschakeld voor mensen die een uitkering ontvangen van de gemeente. Met behulp van re-integratie-instrumenten als jobhunting, sollicitatie­begeleiding en scholing worden de cliënten van de gemeente begeleid naar werk.

Verzuimmanagement
Everybody Groep werkt graag samen met werkgevers om beleid te ontwikkelen en te implementeren op het gebied van ziekteverzuim. Het doel is niet alleen om het verzuim terug te brengen, maar ook om lange re-integratieprocessen voor te zijn. Wij beschikken over ervaren casemanagers om het re-integratieproces te coördineren.

Advies wet- en regelgeving
Het niet opvolgen van de regelingen uit de Wet Poortwachter kan zowel voor de werkgever, als voor de werknemer grote financiële gevolgen hebben. Everybody Groep adviseert werkgevers en werknemers graag over de complexe en dynamische wet- en regelgeving inzake ziekte en re-integratie.

Re-integratie

Bel, mail ons of download onze whitepaper