HR support

HP support

Personeelsmanagement zonder zorgen

Onze HR pakketten:

Wij werken samen met professionals op het gebied van arbeid en gezondheid om uw kapitaal de "werknemer" te optimaliseren.

Sterk in HR-diensten, Personeel- en organisatieadvies
Wij leveren oplossingen op maat voor alle P&O-zaken waar u als MKB-ondernemer mee te maken krijgt. Onze werkwijze kenmerkt zich door:

 • grote betrokkenheid bij uw bedrijfsvoering en specifieke problematiek;
 • korte lijnen, snelle terugkoppeling, kordate aanpak;
 • een voor alle partijen heldere uitleg;
 • transparant & oplossingsgericht.

U kunt een beroep doen op onze deskundigheid in de vorm van:

 • advies (tegen uurtarief of op basis van offerte);
 • abonnement: voor personeelsmanagement 'op afroep';
 • helpdesk Personeelszaken;
 • quickscan P&O: een snelle analyse van uw personeelsbeleid en advies voor de meest effectieve aanpak.

HR52 Vrij
De gehele dienstverlening is per uur, dagdeel of dag in te huren.
HR office managers vanaf €85.00
HR Adviseur vanaf €65.00
HR professionals vanaf €95.00
Prijzen exclusief BTW 21%.

HR52 Basic €250.00 p/mnd per werknemer
Functioneren & Ontwikkeling

 • Opstellen checklist functionerings- beoordelingsgesprek.
 • Voorbereidend gesprek met leidinggevende t.a.v. te voeren slecht of (dis)functioneringsgesprek.
 • Gespreksbegeleiding (slecht nieuws, (dis)functioneren) per gesprek.
 • Verslaglegging.
 • Opstellen functieomschrijving.
 • Opstellen POP/scholingsplan.
 • Opstellen studiekostenregeling.
 • Opstellen studiekostenovereenkomst.
 • Opstellen intern gedragsprotocol.

Personeelsadministratie

 • Eenmalige scan personeelsdossiers incl. rapportage.
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten.
 • Begeleiding werkgeverszijde tijdelijk contract.
 • Jaarlijks scan status personeelsdossiers.

Verzuimbegeleiding

 • U wilt mensen aannemen maar hoe pakt u dit aan?
 • U wilt werknemers ontslaan en u wilt geen fouten maken.
 • Een zieke werknemer binnen uw organisatie ? Hoe gaat u hiermee om?
 • Beoordelingsgesprekken opzetten. Wat zijn de stappen?
 • Welke rechten en plichten heeft u in een arbeidsjuridisch proces?
 • U wilt sparren met een deskundige over het inrichten van uw organisatie.
 • U wilt weten wat de gevolgen zijn van de WWZ?
 • Een strategische personeelsplanning opzetten? Waarom en hoe?
 • Arbeidsdocumenten controleren.
 • Meer weten over de nieuwe arbeidsverhouding-contracten.
 • Meer weten over transitievergoeding.

Naar boven

HR52 met Arbo compleet €450.00 p/mnd per werknemer
Functioneren & Ontwikkeling

 • Gelijk aan HR52 Basic

Personeelsadministratie

 • Gelijk aan HR52 Basic, met als toegevoegde dienst;
 • Loonadministratie.

Verzuimbegeleiding

 • Gelijk aan HR52 Basic, met als toegevoegde diensten;
 • Telefonische opvolging verzuimmelding.
 • Verzuimbegeleiding t/m week 8 incl. probleemanalyse, plan van aanpak en interactie met arbodienst/bedrijfsarts.
 • Complete verzuimbegeleiding vanaf week 6 t/m eerstejaarsevaluatie (52 weken).

Naar boven

Administratie
Personeelsadministratie
Beoordelingscyclus, arbeidscontracten, ziekmelding, verlofdagen, controleren en kloppend maken van arbeidsdocumenten, opstellen van een personeelshandboek

Loonadministratie
Loonbriefjes, loonaangifte, verloning, flexibiliteit payroll en detachering

Salarisadministratie uitbesteden? Doen!
Onze specialisten nemen uw loonadministratie graag over en zorgen voor een correcte en vlotte afhandeling. Wij verzorgen onder meer de loonmutaties en loonaangiften en verstrekken de loonstroken. Ook houden we kennis en wijzigingen bij in arbeidsrecht en cao’s.

Uw salarisadministratie uitbesteden is heel eenvoudig. Lever ons de bedrijfs- en medewerkersgegevens aan en we kunnen van start!

Waarom loonadministratie bij Everybody Groep?

 • Loonadministratie tijdig en correct uitgevoerd
 • 24/7 online inzicht in je salarisadministratie
 • Geen omkijken meer naar loonmutaties en loonaangiften
 • Wij verstrekken de loonstroken
 • Wij houden actief de wijzigingen bij in cao’s en het arbeidsrecht
 • Tussentijdse mutaties zijn altijd mogelijk (zonder extra kosten)

Al interessant vanaf één loonstrook
De maandelijkse kosten van onze loonadministratie zijn gebaseerd op het aantal loonstroken dat wij voor u verzorgen. Hierdoor is onze salarisadministratie interessant voor zowel grote als kleine bedrijven. We berekenen geen extra kosten voor tussentijdse mutaties.

Naar boven

Directe HR support waar uw organisatie het nodig heeft
Personeel management is een breed gebied. U heeft daarin te maken met vele facetten die te maken hebben met de in- en uitstroom van personeel. Daarom bieden wij waar nodig HR support aan.

Dit kan variëren van specifiek advies tot het (tijdelijk) in huren van een van onze medewerkers ter versterking of ter tijdelijke vervanging van uw medewerker van uw HR afdeling.

Transparante mogelijkheden.
Onze specialisten zijn af te nemen op uur- en projectbasis en via detachering of abonnement.

Sterk in:

 • Personeelsmanagement
 • Personeelsadministratie
 • Arbeidsrecht en arbeidscontracten
 • Re-integratie
 • Overige HR diensten

Naar boven