HR support

HP support

Personeelsmanagement zonder zorgen

Onze HR pakketten:

HR52 Vrij

HR52 Basic

HR52 met Arbo compleet

Administratie

Detachering

 

Wij werken samen met professionals op het gebied van arbeid en gezondheid om uw kapitaal de "werknemer" te optimaliseren.

Sterk in HR-diensten, Personeel- en organisatieadvies

Wij leveren oplossingen op maat voor alle P&O-zaken waar u als MKB-ondernemer mee te maken krijgt. Onzee werkwijze kenmerkt zich door:

 • grote betrokkenheid bij uw bedrijfsvoering en specifieke problematiek;
 • korte lijnen, snelle terugkoppeling, kordate aanpak;
 • een voor alle partijen heldere uitleg;
 • transparant & oplossingsgericht.

U kunt een beroep doen op onze deskundigheid in de vorm van:

 • advies (tegen uurtarief of op basis van offerte);
 • abonnement: voor personeelsmanagement 'op afroep';
 • helpdesk Personeelszaken: 10/5;
 • quickscan P&O: een snelle analyse van uw personeelsbeleid + advies voor de meest effectieve aanpak.

 

HR52 Vrij

De gehele dienstverlening is per uur, dagdeel of dag in te huren.
HR office managers vanaf € 85.00
HR Adviseur vanaf € 65,00
HR professionals vanaf 95,00
Prijzen exclusief BTW 21%.

 

HR52 Basic € 250.00 p/mnd per werknemer

Functioneren & Ontwikkeling

 • Opstellen checklist functionerings- beoordelingsgesprek.
 • Voorbereidend gesprek met leidinggevende t.a.v. te voeren slecht of (dis)functioneringsgesprek.
 • Gespreksbegeleiding (slecht nieuws, (dis)functioneren) per gesprek.
 • Verslaglegging.
 • Opstellen functieomschrijving.
 • Opstellen POP/ scholingsplan.
 • Opstellen studiekostenregeling.
 • Opstellen studiekostenovereenkomst.
 • Opstellen intern gedragsprotocol.

Personeelsadministratie

 • Eenmalige scan personeelsdossiers incl. rapportage.
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten.
 • Begeleiding werkgeverszijde tijdelijk contract.
 • Jaarlijks scan status personeelsdossiers.

Verzuimbegeleiding

 • U wilt mensen aannemen maar hoe pakt u dit aan?
 • U wilt werknemers ontslaan en u wilt geen fouten maken?
 • Een zieke werknemer binnen uw organisatie ? Hoe gaat u hiermee om?
 • Beoordelingsgesprekken opzetten. Wat zijn de stappen?
 • Welke rechten en plichten hebt u in een arbeidsjuridisch proces?
 • U wilt sparren met een deskundige over het inrichtten van uw organisatie.
 • U wilt weten wat de gevolgen zijn van de WWZ?
 • Een strategische personeelsplanning opzetten? Waarom en hoe?
 • Arbeidsdocumenten controleren.
 • Meer weten over de nieuwe arbeidsverhouding- contracten.
 • Meer weten over transitievergoeding.

Naar boven

HR52 met Arbo compleet 450.00 p. mnd per werknemer

Functioneren & Ontwikkeling

 • Opstellen checklist functionerings- beoordelingsgesprek.
 • Voorbereidend gesprek met leidinggevende t.a.v. te voeren slecht of (dis)functioneringsgesprek.
 • Gespreksbegeleiding (slecht nieuws, (dis)functioneren) per gesprek.
 • Verslaglegging.
 • Opstellen functieomschrijving.
 • Opstellen POP/ scholingsplan.
 • Opstellen studiekostenregeling.
 • Opstellen studiekostenovereenkomst.
 • Opstellen intern gedragsprotocol.

Personeelsadministratie

 • Eenmalige scan personeelsdossiers incl. rapportage.
 • Opstellen arbeidsovereenkomsten.
 • Begeleiding werkgeverszijde tijdelijk contract.
 • Jaarlijks scan status personeelsdossiers.
 • Loonadministratie.

Verzuimbegeleiding

 • U wilt mensen aannemen maar hoe pakt u dit aan?
 • U wilt werknemers ontslaan en u wilt geen fouten maken?
 • Een zieke werknemer binnen uw organisatie h? Hoe gaat u hiermee om?
 • Beoordelingsgesprekken opzetten. Wat zijn de stappen?
 • Welke rechten en plichten hebt u in een arbeidsjuridisch proces?
 • U wilt sparren met een deskundige over het inrichtten van uw organisatie.
 • U wilt weten wat de gevolgen zijn van de WWZ?
 • Een strategische personeelsplanning opzetten? Waarom en hoe?
 • Arbeidsdocumenten controleren.
 • Meer weten over de nieuwe arbeidsverhouding- contracten.
 • Meer weten over transitievergoeding.

Verzuimbegeleiding

 • Telefonische opvolging verzuimmelding.
 • Verzuimbegeleiding t/m week 8 inc. Probleemanalyse, plan van aanpak en interactie met arbodienst/bedrijfsarts.
 • Complete verzuimbegeleiding vanaf week 6 t/m eerstejaarsevaluatie (52 weken).

Naar boven

Administratie

Personeelsadministratie
Beoordelingscyclus , arbeidscontracten Ziekmelding- verlofdagen – kloppen deze arbeidsdocumenten, opstellen van een personeelshandboek

Loonadministratie
Loonbriefjes- loonaangifte – verloning -flexibiliteit payroll- detachering

Salarisadministratie uitbesteden? Doen!
Onze specialisten nemen uw loonadministratie graag over en zorgen voor een correcte en vlotte afhandeling. Wij verzorgen onder meer de loonmutaties en loonaangiften en verstrekken de loonstroken. Ook houden we kennis en wijzigingen bij in arbeidsrecht en cao’s.

Uw salarisadministratie uitbesteden is heel eenvoudig. Lever ons de bedrijfs- en medewerkersgegevens aan en we kunnen van start!

Waarom loonadministratie bij Everybody Groep?

 • Loonadministratie tijdig en correct uitgevoerd
 • 24/7 online inzicht in je salarisadministratie
 • Geen omkijken meer naar loonmutaties en loonaangiften
 • Wij verstrekken de loonstroken
 • Wij houden actief de wijzigingen bij in cao’s en het arbeidsrecht
 • Tussentijdse mutaties zijn altijd mogelijk (zonder extra kosten)

Al interessant vanaf één loonstrook
De maandelijkse kosten van onze loonadministratie zijn gebaseerd op het aantal loonstroken dat wij voor uverzorgen. Hierdoor is onze salarisadministratie interessant voor zowel grote als kleine bedrijven. We berekenen geen extra kosten voor tussentijdse mutaties.

Naar boven

Directe HR support waar uw organisatie het nodig heeft

Personeel management is een breed gebied. U heeft daarin te maken met vele facetten die te maken hebben met de in-, en uitstroom van personeel. Daarom bieden wij waar nodig HR support aan.

Dit kan variëren van specifiek advies tot het (tijdelijk) in huren van een van onze medewerkers ter versterking of ter tijdelijke vervanging van uw medewerker van uw HR afdeling.

Transparant mogelijkheden.
Onze specialisten zijn af te nemen op uur- en,  projectbasis en via detachering of abonnement.

Sterk in:

 • Personeelsmanagement
 • Personeelsadministratie
 • Arbeidsrecht – arbeidscontracten
 • Re-integratie
 • Overige HR diensten

 

Naar boven