Eigen Risico Drager Ziektewet

Bent of wordt u Eigen Risico Drager Ziektewet (ERD-ZW)?
Zorg voor een goede arbodienst!

Als werkgever kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ERD-ZW). U neemt dan de uitkeringen van zieke (ex-)werk­nemers voor uw eigen rekening in plaats van dit risico publiek te verzekeren bij het UWV. U betaalt minder ziekte­kosten­premie, maar bij ziekte moet u wel de Ziektewetuitkering van uw (ex-)werk­nemer uit eigen portemonnee betalen. Waarom zou u er dan toch voor kiezen eigenrisicodrager te worden?

Met name voor bedrijven die veel flexwerkers in dienst hebben, zoals bijvoor­beeld uitzend­bureaus, is het financiële risico van (lang­durig) zieke (ex-)mede­werkers groot. Iemand kan bijvoor­beeld een week bij u in dienst zijn geweest en vervolgens ziek worden; als werkgever zit u dan ten minste twee jaar aan deze medewerker ‘vast’.

U kunt ervoor kiezen dit risico onder te brengen bij het UWV. Maar dat betekent in de praktijk wel dat u de grip op het verzuim uit handen geeft. Bovendien kunt u dan geen invloed meer uitoefenen op de re-integratie van de zieke (ex-)medewerker. Als u kiest voor ERD-ZW én voor samenwerking met een arbodienst of een geregistreerde bedrijfsarts, houdt u én de premie laag én zelf de touwtjes in handen.

Er zijn jaarlijks twee momenten waarop u een aanvraag ERD-ZW kunt indienen bij de Belasting­dienst: vóór 1 april (voor een overstap per 1 juli) en vóór 1 oktober (voor een overstap per 1 januari).

Overweegt u eigenrisico­drager te worden voor de Ziektewet? En wilt u samen­werken met een professionele arbodienst die u volledig ontzorgt op het gebied van ziektebegeleiding en re-integratie? Maak dan een afspraak met onze deskundigen van Arbo52.

Kijk op de website of bel (020) 246 04 00. Arbo52 is – net als Nu van Werk naar Werk – onderdeel van de Everybody Groep.

 

 

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

 

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­grond­artikelen over ontwik­kelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­pr­e­ventie en re-integratie.