Business strategie

Business strategie

Het bestaansrecht van veel bedrijven staat onder druk. Geen bedrijf kan in deze tijd zonder een goede strategie. Veel strategiëen kenmerken zich door teveel doelstellingen, met een gebrekkige uitleg hoe deze bereikt moeten worden en activiteiten waarvan onduidelijk is welke rol zij spelen bij het bereiken van de doelen. Een goede strategie bevat een heldere doelstelling en beschrijving hoe het doel bereikt moet worden. Waar een business model vertelt hoe een bedrijf werkt, wie de klant is en wat de toegevoegde waarde voor de klant kan zijn. Daar zal de strategie bepalen op welke manier het bedrijf de competitie aangaat met andere bedrijven of merken.

De kern van een business strategie bestaat uit een omschrijving van de markt waarop de activiteit zich richt, hoe deze activiteit binnen deze markt past en wat de doelstelling is van de geplande activiteit. Oftewel het speelveld, de ambitie, de positionering en de doelstelling van de nieuwe bedrijfsactiviteit. Een competitieve strategie legt uit hoe je het beter zal doen dan je rivalen. Het beter doen betekent anders zijn. Door uniek te zijn kan je de concurrentie achter je laten. Vaste stramienen zijn geen garantie voor succes.

De specialisten van Everybody Groep helpen u bij het bepalen van de business strategie voor bestaande bedrijven of startups. Ook in het verdere verloop van de onderneming zijn wij er om u te ondersteunen op gebied van HR en Arbodienstverlening.