Burnout-trajecten

Burn-out trajecten

Burn-out
Burn-out wordt tegenwoordig aangemerkt als één van de meest voorkomende oorzaken van verzuim bij bedrijven. Het wordt vaak in verband gebracht met overmatige werkstress, maar kenmerkt zich eerder door een opstapeling van stressvolle werk en privé gerelateerde situaties. Hoewel het ziekteverloop er bij iedereen anders uitziet, ervaren mensen met een burn-out, fysieke- en emotionele uitputting, concentratieproblemen en gespannenheid. Een werknemer met een burn-out heeft gemiddeld zes tot acht maanden nodig om volledig te herstellen. Voor de werkgever lopen de kosten al snel op tot de €100,000,-. Daarnaast brengt het uitvallen van een werknemer extra belasting op de andere medewerkers met zich mee en de kosten voor een eventuele tijdelijke vervanger.

Omgaan met een burn-out
Wanneer een werknemer zich ziek meldt vanwege burn-out klachten, betekent het dat de werknemer eigenlijk al iets te lang heeft rondgelopen met klachten. Wellicht waren de symptomen al wel aanwezig, maar zijn niet tijdig gesignaleerd door de werknemer en omgeving. Vanaf dat moment is het van belang de werknemer eerst de ruimte en rust te geven. In overleg met een bedrijfsarts kan op den duur besproken worden wanneer en met welke belasting de werknemer zijn werk weer kan hervatten. Re-integreren na een burn-out kan soms erg emotioneel zijn en heeft de werknemer extra begeleiding nodig om de werkzaamheden weer te hervatten. Ook kan het zijn dat de werknemer niet meer op z’n plek zit in de oorspronkelijke functie.

Everybody Groep biedt gespecialiseerde burn-out re-integratie trajecten aan om de werknemer te begeleiden naar de eigen functie, of wellicht gezamenlijk te onderzoeken of een andere functie binnen, dan wel buiten het bedrijf beter past. Deze trajecten worden in samenspraak met werknemer en werkgever opgesteld.

Preventie
De gezondheid van uw personeel en de continuïteit van de organisatie is voor elke werkgever van cruciaal belang. Hoewel het niet altijd te vermijden is dat een werknemer te maken krijgt met burn-out, het tijdig signaleren van de symptomen bij het personeel kan voorkomen dat de klachten verergeren. Door middel van vitaliteitstrajecten, zoals een PMO, kunnen risico factoren voortijdig geïndiceerd worden.

Bent u op de hoogte van de gezondheid van uw personeel en organisatie? Wij helpen u graag om meer inzicht te krijgen in de risico factoren en kansen voor elke werknemer.