Budgetcoaching en schuldsaneringstrajecten

Budgetcoaching en schuldsaneringstrajecten

21% van de werkenden in Nederland heeft financiële problemen. Een werknemer met financiële problemen heeft negatieve invloed op uw bedrijf. Zij zijn minder produktief en verzuimen meer. Ook kost het uw P&O afdeling extra werk, bijvoorbeeld bij een loonbeslag. Daarnaast neemt de kans op diefstal en fraude toe. Het is zaak problemen in een vroeg stadium te signaleren om zo verdere financiële schade voor bedrijf en werknemer te voorkomen en preventief te kunnen handelen.

Ons uitgangspunt is dat iemand weer controle krijgt over zijn leven en werk en daardoor ook op de financiën. De werknemer blijft altijd zelf verantwoordelijk. Onze coaches zorgen ervoor dat de werknemer weer overzicht krijgt over zijn financiën en kijken ook naar keuzes en gedrag. Een multidiciplinaire aanpak is vaak de beste weg. Een budgetadvies ontstaat na zorgvuldige inventarisatie van inkomsten en uitgaven. Deze inventarisatie geeft ook een goed inzicht in het gedrag. Vervolgens wordt deze gecontroleerd en gebruikt voor een eerste aanzet tot het geven van een  goed advies. Bij het defintieve budgetadvies wordt rekening gehouden met mogelijkheden tot vergroting van het inkomen, doel en keuzevrijheid van de werknemer en of deze in staat is om het advies uit te voeren.

Onze coaches kunnen ook geraadpleegt worden in eenmalige consults bij belangrijke veranderingen in de levenssituatie: scheiding, gezinsuitbreiding, langdurig ziekteverzuim. Wij verzorgen desgewenst spreekuren op locatie voor financiële vragen en kunnen uw HR managers coachen in het omgaan met financiële problemen.