Beroepskeuringen

Beroepskeuringen

Wij bieden keuringen aan voor verschillende branches.
Bekijk hieronder de keuringen die wij standaard aanbieden:

PAGO bouwkeuringen

U weet hoe het staat met de gezondheid van uw werknemer en kunt gericht actie ondernemen.

Het aanbieden van een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan uw werknemers is een wettelijke verplichting. Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van werknemers beoordeelt, op die aspecten waar zij risico’s in lopen tijdens het werk. Bij een PAGO test de bedrijfsarts de ogen, het gehoor, de longfunctie en het bloed van de werknemer. Werken in de bouw is lichamelijk zwaar. Daarom onderzoekt de bedrijfsarts de rug en ledematen in het bijzonder. Zo kan de bedrijfsarts eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken. Deze risico’s kunnen worden vastgesteld in een Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Inhoud PAGO
Biometrisch onderzoek
Lengte en gewicht worden bepaald, de bloeddruk wordt gemeten en er wordt een onderzoek gedaan naar longfunctie, gehoor en gezichtsvermogen. Het bloed wordt onderzocht en bij werknemers ouder dan 40 jaar, wordt er ook een hartfilmpje gemaakt.

Vragenlijst
Een uitnodiging voor een onderzoek gaat samen met een vragenlijst die thuis kan worden ingevuld. De bedrijfsarts neemt deze vragenlijst voorafgaand aan het onderzoek door met de kandidaat.

Lichamelijk onderzoek
De bedrijfsarts doet een lichamelijk onderzoek, waarbij hij extra aandacht besteedt aan de specifieke gezondheidsrisico’s die een beroep met zich meebrengt. Daarnaast is leefstijl (eten, bewegen, roken en drinken) een punt van aandacht. De bedrijfsarts kan ook vaststellen of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Advies
De bedrijfsarts geeft een persoonlijk advies. De werkgever wordt hier niet van op de hoogte gesteld. Als de bedrijfsarts gezondheidsproblemen constateert, kan hij de kandidaat uitnodigen voor een vervolgonderzoek of doorverwijzen naar huisarts of specialist.

Naar boven

Bodemsaneringskeuringen

Bodemsaneringskeuring klasse A
Dit betreft alle medewerkers die in mogelijk verontreinigde grond, bodem of water werkzaam zijn en betreft keuringen van 1T t/m 3T.

Bodemsaneringskeuring klasse B
De keuringseisen voor klasse A zijn voor deze keuring uitgebreid met de criteria voor klasse B. Deze medewerkers moeten in staat zijn om buitenlucht afhankelijke adembescherming te dragen. De ademhaling kan zwaarder worden, waardoor medewerkers met COPD of CARA in de problemen kunnen komen. Bij medewerkers met een forse baard kan het masker onvoldoende beschermen omdat de afsluiting niet goed is.

Bodemsaneringskeuring klasse C
De keuringseisen voor klasse A en B zijn voor deze keuring uitgebreid met de criteria voor klasse C. Hierbij moeten de medewerkers in staat zijn om buitenlucht onafhankelijke adembescherming te kunnen dragen. De fysieke conditie moet uitstekend zijn en de medewerkers moeten in staat zijn om te werken onder hitte belasting.

Waarom is de bodemsaneringskeuring noodzakelijk?
Werken in verontreinigde grond kan risico’s met zich mee brengen. Daarom heeft iedere werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond recht op een gericht periodiek onderzoek. Naast de rechten van de werknemer spelen echter ook andere redenen voor deze keuring mee. In verband met aansprakelijkheidsvraagstukken en certificeringseisen zal de opdrachtgever of werkgever eisen dat u hiervoor bent gekeurd.

Waarop is de keuring gericht?
Het onderzoek zal gericht zijn op klachten over uw gezondheid in het algemeen en in relatie tot uw arbeidssituatie. In het onderzoek zal aandacht worden besteed aan uw algemene lichamelijke conditie, huid, longen en klachten die mogelijk verband kunnen houden met bodemsaneringswerkzaamheden. Bij lichamelijk onderzoek wordt gelet op de huid, de longen en klieren die kunnen zijn opgezet. Door middel van bloed- en urine-onderzoek wordt nagegaan of u ontstekingen of afwijkingen aan uw lever of nieren heeft. Dat is van het grootste belang om te weten, zodat u zonder gevaar voor uw gezondheid dit werk kunt uitvoeren. Als u werkt in overdrukpakken, wordt een inspanningsonderzoek gedaan om na te gaan of uw lichamelijke conditie voldoende is voor dit soort werk.

Wat is de inhoud van de bodemsaneringskeuring?

 • Bespreking van de vragenlijst en gezondheid met de bedrijfsarts
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Ogentest
 • Test voor kleurenblindheid
 • Audiogram
 • Geurtesten
 • Longfunctietest
 • Laboratoriumonderzoek: bloedonderzoek
 • Laboratoriumonderzoek: urine onderzoek (bij ons plassen, niet meenemen)
 • Lichamelijk onderzoek
 • Aanvullend onderzoek voor Bodemsaneringskeuring B: ECG (in rust)
 • Aanvullend onderzoek voor Bodemsaneringskeuring C: Inspanningstest
 • Individuele terugkoppeling aan de medewerker
 • Uitslagkaartje mee aan de medewerker
 • Indien van toepassing, aftekenen PSL
 • Uitslagbrief aan werkgever

Naar boven

Taxikeuringen

Alle taxichauffeurs werkzaam in Nederland moeten elke vijf jaar een medische keuring ondergaan om hun chauffeurspas te kunnen verlengen.

Bij het aanvraagformulier voor de aanvraag of verlenging van uw pas, zal een vragenlijst en geneeskundige verklaring zitten. De vragenlijst vult u in en u neemt deze samen met de geneeskundige verklaring mee naar de medische keuring.

Inhoud van de keuring
De keuring voor de chauffeurspas taxi is in grote lijnen hetzelfde als een rijbewijskeuring. Echter, er wordt extra aandacht besteed aan het gehoor en zichtvermogen.

Een nieuwe chauffeurspas wordt verstrekt zodra aan de volgende eisen is voldaan:

 • Een ingevuld en persoonlijk ondertekend aanvraagformulier met originele pasfoto;
 • Een originele Verklaring omtrent het gedrag (niet ouder dan vier maanden);
 • Een originele Geneeskundige verklaring (niet ouder dan vier maanden);
 • Een kopie van het geldige rijbewijs;
 • De leges; het chauffeursdiploma taxi (deze hoeft niet te worden meegestuurd).

Naar boven

Rijbewijskeuringen

Soorten rijbewijskeuringen:

Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar (ook medisch)
Voor iedereen met een rijbewijs die op of na zijn 75e verjaardag verloopt en voor 75-plussers met een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand. Deze regelmatige medische keuring is bedoeld om ouderen verantwoord en veilig aan het verkeer te laten deelnemen.

Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar (groot rijbewijs)
Voor iedereen die ouder is dan 75 jaar en een nieuw rijbewijs C (vrachtwagen) of D (autobus) gaat aanvragen, of zijn huidige rijbewijs C of D wil verlengen. Alle rijbewijshouders van 75 jaar of ouder zijn verplicht hun kleine en grote rijbewijs elke vijf jaar te verlengen. Een medische keuring is daarvoor verplicht.

Rijbewijskeuring tot 75 jaar (groot rijbewijs)
Voor iedereen die een nieuw rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus) gaat aanvragen (examenkandidaten) of zijn huidige rijbewijs C of D gaat verlengen (elke 5 jaar zal een keuring moeten plaatsvinden).

Rijbewijskeuring tot 75 jaar (medisch)
Iedereen onder de 75 jaar die een vraag op de Eigen verklaring met 'ja' heeft ingevuld én iedereen met een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.

De verschillende rijbewijskeuringen worden altijd op dezelfde manier uitgevoerd en bestaan uit twee delen: een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. De arts beoordeelt de algemene lichamelijke en geestelijke conditie.

Soms beslist het CBR dat u na de keuring ook nog naar een specialist moet. Dit zijn de meest voorkomende aandoeningen waarbij dit kan voorkomen:

 • Een beroerte (CVA)
 • Een ICD-implantatie
 • (slecht ingestelde)suikerziekte
 • Epilepsie
 • Een psychose
 • Een hartinfarct of - aandoening (bijv. vaatomleidingen of dotterbehandelingen)
 • Multiple sclerose
 • Ziekte van Parkinson
 • Dementie
 • (poly)neuropathie
 • Een progressieve oogaandoening (staar, macula degeneratie, glaucoom)
 • Een functiebeperking van de ledematen, rug en wervelkolom (hierbij wordt een rijtest bij het CBR afgenomen)
 • ADHD/PDD-NOS
 • Alcohol- en drugsmisbruik
 • Medicijngebruik of -misbruik

Wij adviseren u om minstens 4 maanden voor afloop van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring i.v.m. de afhandeling van het CBR. Zij verstrekt de Verklaring van Geschiktheid (deze blijft 1 jaar geldig), waarmee u bij de gemeente uw nieuwe rijbewijs aanvraagt.

Naar boven

Asbestkeuringen

Wanneer uw werknemers in aanraking kunnen komen met asbest zijn zij wettelijk verplicht tot een arbeidsgezondheidskundig onderzoek, ook wel een asbestkeuring genoemd. Blootstelling aan asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. De keuring signaleert mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen. Ook krijgen uw medewerkers informatie en advies ter preventie van mogelijke risico’s.

Volgens de Arbowet wordt het werken met giftige stoffen ingedeeld in 3 risicoklassen, op grond van de aard en mate van verontreiniging. Wanneer uw werknemers worden blootgesteld boven de grenswaarden (risicoklasse 2 en 3) zijn zij verplicht tot een asbestkeuring. Deze medische keuring wordt verricht bij indiensttreding en vervolgens elke 3 jaar.

De arts voert een lichamelijk onderzoek uit waarbij onder andere de bloeddruk wordt gemeten, bloed en urine wordt onderzocht en de longen, oren en ogen worden gecontroleerd. Na de keuring ontvangen uw werknemers bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring.

Naar boven