De vijf meestgegoogelde vragen over de bedrijfsarts

De vijf meestgegoogelde vragen over de bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist, die een belangrijke rol speelt bij de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De belangrijkste taken van de bedrijfsarts zijn verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie, keuringen en Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en het signaleren van werkgerelateerde aandoeningen. Medewerkers die te maken krijgen met de bedrijfsarts, hebben vaak veel vragen. Onderstaand de vijf meestgegoogelde vragen over de bedrijfsarts.

Wat mag een bedrijfsarts delen met mijn werkgever?

Een bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim. Terugkoppeling naar de werkgever bevat uitsluitend niet-medische informatie, die de werkgever nodig heeft om te kunnen beslissen over loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Kan ik zelf een afspraak maken met een bedrijfsarts?

Als er geen sprake is van ziekteverzuim, kan een werknemer zelf een afspraak maken. Die afspraak valt dan onder het ‘open spreekuur’. Ook hiervoor geldt het medisch geheim. Is er sprake van verzuim, dan lopen de afspraken met de bedrijfsarts altijd via werkgever of arbodienst.

Wanneer krijg ik een oproep voor de bedrijfsarts?

Wanneer werkhervatting niet vanzelfsprekend is, moet de bedrijfsarts advies geven over de wijze van re-integratie binnen het bedrijf dan wel via werkzaamheden bij een extern bedrijf. Daarvoor moet de bedrijfsarts ten minste iedere zes weken contact hebben met de zieke werknemer om het verloop van de arbeidsongeschiktheid in de gaten te houden.

Mag een bedrijfsarts mij lichamelijk onderzoeken?

Onderzoek door de bedrijfsarts dient zich te beperken tot zijn deskundigheidsgebied en moet in redelijke verhouding staan tot het doel: het vaststellen of iemand arbeidsongeschikt is of niet. Er is altijd toestemming nodig: een werknemer is nooit verplicht zich te laten onderzoeken, ook niet door de bedrijfsarts.

Ben ik verplicht het advies van de bedrijfsarts op te volgen?

Ja, in principe wel. Is de werknemer het niet eens met de bedrijfsarts, dan kan hij dat aangeven, wat tot een aangepast advies kan leiden. De werknemer heeft ook het recht om – op kosten van de werkgever – een second opinion aan te vragen. Komen bedrijfsarts en werknemer er samen niet uit, dan kan de werknemer een objectief deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De kosten daarvan (€ 100,-) komen wél voor rekening van de werknemer. De eerste bedrijfsarts blijft wel altijd leidend.

 

 

 

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­grond­artikelen over ontwik­kelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­pr­e­ventie en re-integratie.