Uw werknemer heeft een burn-out. Wat kunt u doen?

Uw werknemer heeft een burn-out.
Wat kunt u doen?

Als werkgever doet u er alles aan om te voorkomen dat uw medewerkers een burn-out krijgen. Toch kunt u daar nooit volledig in slagen; ieder mens – en dus ieders belastbaarheid – is immers anders. Wat kunt u als bedrijf doen om uw medewerker te ondersteunen die, ondanks al uw inspanningen, geveld is door een burn-out?

Burn-out: wat is het?
Het is te kort door de bocht om te stellen dat een burn-out het gevolg is van een te hoge werkdruk. De kern van burn-out is namelijk een verstoorde balans tussen arbeidsbelasting en belastbaarheid. Het gaat dus niet zozeer om het werk zelf (workload, deadlines, lastige klanten, etc.), maar om de onbalans van dat werk met wat de medewerker aankan. Onder exact dezelfde omstandigheden kan de ene medewerker een burn-out krijgen, terwijl de andere juist optimaal presteert. Werkstress vraagt dus niet per definitie om het verlagen van de werkdruk, maar om een gezonde balans.

Hulp bij herstel is maatwerk
De aanleiding voor burn-out is dus per persoon verschillend. Hulp bij herstel moet dan ook altijd maatwerk zijn. De professionals die daarbij betrokken zijn, besteden bij de één meer aandacht het verhogen van het energieniveau en het vergroten van het zelfvertrouwen, maar coacht de ander meer op het afstand nemen van het werk of het verbeteren van de werk-privébalans. Bij burn-outsituaties zijn veel verschillende professionals betrokken, zoals bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, loopbaancoach, lifestylecoach en/of stresscounselor. U kunt uw werknemer met (dreigende) burn-out helpen hierin zijn weg te vinden.

Van burn-out tot re-integratie: drie fases
Voor een burn-out bestaat geen snelle oplossing. Het is belangrijk dat u uw werknemer de ruimte en het vertrouwen geeft om in zijn eigen tempo te herstellen. Daarbij loopt hij ruwweg drie fases:

Fase 1: tot rust komen en afstand nemen van het werk

Fase 2: stapsgewijs opbouwen van energie en belastbaarheid

Fase 3: toepassen van de opgedane inzichten en vaardigheden in de praktijk en bespreken wat er – privé en op het werk – nodig is om terugval te voorkomen.

Wet Verbetering Poortwachter
Als werkgever heeft u ook een aantal andere verplichtingen in burn-outsituaties. Zo moet u zich houden aan de wettelijke termijnen bij ziekmelding zoals vermeld in de Wet Verbetering Poortwachter, een probleemanalyse en een plan van aanpak opstellen, een re-integratiedossier opbouwen en een melding doen bij het UWV indien van toepassing. Uw arbodienstverlener kan u hierbij helpen.

Vijf tips bij het begeleiden van een medewerker met burn-out

  1. Toon begrip voor de situatie en oprechte interesse voor de werknemer.
  2. Wacht niet te lang met het geleidelijk hervatten van werk. Behoud van ritme en betrokkenheid zijn cruciaal. Uiteraard altijd in nauw overleg met de bedrijfsarts.
  3. Verwacht niet direct prestaties als de werknemer terug is; geef hem tijd en ruimte.
  4. Wees duidelijk en open over verwachtingen, wensen en gevoelens. Breng collega’s op de hoogte, voor meer begrip.
  5. Zorg voor structuur. Baken taken af en maak duidelijke afspraken. Geef de werknemer een actieve rol in zijn re-integratie.

En tot slot: toon uw persoonlijke betrokkenheid. Een kaartje, een telefoontje, een kop koffie; de kleinste dingen maken soms het grootste verschil.

 

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­grond­artikelen over ontwik­kelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­pr­e­ventie en re-integratie.