Re-integratie tweede spoor: de belangrijkste rechten van de werknemer

Re-integratie tweede spoor: de belangrijkste rechten van de werknemer

Langdurig zieke werknemers, voor wie re-integratie bij de huidige werkgever niet haalbaar is, moeten zich richten op re-integratie bij een andere werkgever. Behalve verplichtingen zijn er aan deze re-integratie tweede spoor voor de werknemer ook rechten verbonden. Die worden niet altijd even duidelijk gecom­municeerd. Wat zijn de belangrijkste rechten van werknemer bij tweede spoor re-integratie?

Loondoorbetaling

Een zieke werknemer die een re-integratietraject tweede spoor ingaat, heeft twee jaar lang recht op loondoorbetaling van ten minste 70%. In het tweede ziektewetjaar komen afwijkende cao-afspraken voor. Zo vult de cao van Grafimedia het loon bijvoorbeeld aan met een 100% vergoeding van de uren die op arbeidstherapeutische basis worden gewerkt. Voor uitzend­krachten met een uitzendbeding (ABU) wordt het loon tijdens het tweede ziektejaar aangevuld tot 80%.

Ontslagbescherming

Tijdens deze ziekteperiode van twee jaar mag de werkgever de werknemer niet ontslaan.

Second opinion

De werknemer mag een andere bedrijfsarts vragen om een second opinion over zijn gezondheid en belastbaarheid.

Deskundigenoordeel UWV

Is de werknemer het niet eens met de werkgever over re-integratiemogelijkheden, dan mag de werknemer een verzoek indienen bij het UWV om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie.

Passend werk

De werknemer heeft recht op passend werk: het nieuwe werk moet aansluiten bij de ervaring en ook bij de eventuele beperking die door de ziekte is ontstaan.

Begeleiding

De werknemer heeft recht op begeleiding bij het vinden van dat passende werk.

Vakantie

De werknemer heeft gewoon recht op de wettelijke vakantiedagen.

Dossiervorming

De werknemer heeft het recht van verzet met betrekking tot dossiervorming en mag te allen tijde zijn dossier en persoons­gegevens inzien en wijzigen.

Transitievergoeding

Bij ontslag heeft elke werknemer (onder bepaalde voorwaarden) recht op een financiële vergoeding. Die vergoeding blijft gewoon van kracht voor werknemers in het tweede spoor.

 

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­grond­artikelen over ontwik­kelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­pr­e­ventie en re-integratie.