Pesten

Pesten. Toch zeker niet op úw werkvloer?

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Ook bescherming tegen pesten valt daaronder. Toch blijkt pesten volgens cijfers van het CBS voor één op de acht Nederlanders de pijnlijke realiteit. Dit móet anders. En u als werkgever speelt daarbij de hoofdrol. 

Een medewerker die een collega uitlacht, vernedert of manipuleert. Een leidinggevende die een medewerker intimideert, belachelijk maakt of zinloze taken laat uitvoeren. Het is in veel Nederlandse bedrijven aan de orde van de dag. Eén op de acht werknemers heeft ermee te maken. Op 19 april 2019, de Landelijke Dag tegen het Pesten, zond de EO zelfs een speciaal tv-programma uit over dit onderwerp: ‘Gepest van 9 tot 5’.

Hoe stopt ú de pestkop?

Als er in uw bedrijf medewerkers worden gepest, is het primair van belang dat u het pestgedrag signaleert. Dat is niet altijd eenvoudig. Pesten gebeurt vaak stiekem en vrijwel niemand trekt al na een paar ‘kleine’ pesterijtjes direct aan de bel bij zijn leidinggevende. Hoe grijpt u in als het uit de hand loopt? En minstens zo belangrijk: hoe voorkomt u het?

Ingrijpen bij pesten

Ga altijd het gesprek aan met alle betrokkenen. Geef duidelijk aan dat het pestgedrag niet langer wordt getolereerd en benoem de mogelijke consequenties. Afhankelijk van de aard en de omvang van het pestgedrag kunt u verschillende maatregelen treffen om te voorkomen dat het pesten opnieuw de kop opsteekt. Denk bijvoorbeeld aan het herinrichten van een afdeling.

Pesten voorkomen

Het krachtigste wapen dat u heeft om pestgedrag te voorkomen, is een prettige, open sfeer, waarin alle medewerkers zich vrij voelen zich uit te spreken. Als u dat weet te combineren met een zero-tolerance-beleid, een duidelijke gedragscode, klachtenprocedure en het aanstellen van een vertrouwens­persoon, dan bent u al een heel eind op weg. Voorlichting aan medewerkers over pesten en training aan leidinggevenden over het vroegtijdig signaleren van pesten zorgen verder voor een bewust werkklimaat waarin pesten weinig – tot geen – kans maakt.

Nu van Werk naar Werk helpt

Wilt u van gedachten wisselen over pesten op de werkvloer? Heeft u advies nodig over een specifieke situatie in uw bedrijf? Of wilt u uw antipestbeleid aanscherpen? Nu van Werk naar Werk adviseert.
Neem contact op via (020) 740 11 11.

Gevolgen van pesten voor het slachtoffer

Pesten kan voor de slachtoffers funest zijn: ze raken hun zelfvertrouwen kwijt en sluiten zich af van hun omgeving. Geleidelijk belanden ze in een sociaal isolement. Ze ontwikkelen uiteenlopende psychische en lichamelijke problemen, zoals maag- en darmklachten, slaapproblemen en hartkloppingen. Langdurig pesten kan leiden tot depressie, PTSS en burn-out. In extreme gevallen kunnen slachtoffers zelfs geneigd zijn tot zelfmoord.

Gevolgen voor de rest van uw bedrijf

Ook de rest van het bedrijf heeft, direct of indirect, last van het pestgedrag. De werksfeer verslechtert, mensen voelen zich machteloos of zijn bang zelf slachtoffer te worden. Het ziekteverzuim en het personeelsverloop nemen toe. Behalve het persoonlijke leed kan pesten voor een werkgever een flinke kostenpost betekenen, plus het risico op onderbezetting en reputatieschade: geen enkel bedrijf wil immers bekend staan als onveilige werkgever.

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achtergrond­artikelen over ontwik­kelingen ­op het gebied van arbeid, verzuim­preventie en re-integratie.