Nog geen R&IE?

Nog geen RI&E?
U riskeert een boete van de Inspectie SZW!

Werkgevers zijn al een kwart eeuw verplicht om de risico’s voor de gezondheid van hun medewerkers te inventariseren en vast te leggen in een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie, de RI&E. Toch blijkt dat meer dan de helft van alle bedrijven nog geen RI&E heeft. Bent u daar één van? Dan kunt u maar beter nu actie ondernemen: een bezoekje van de Inspectie SZW kan u een boete opleveren van € 4.500,-.

RI&E: wat is het precies?
Een RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf, die betrekking hebben op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. De werkgever maakt een risico-inschatting van deze gevaren. Daarbij kijkt hij naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat dit teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. Om welke gevaren het gaat, verschilt per bedrijf; een kantoortuin brengt andere gezondheidsrisico’s met zich mee dan een autosloperij of een fabriek. Met de RI&E beperkt de werkgever de kans op arbeidsongevallen en beroepsziekten tot een minimum.

Geen overbodige luxe
Dat dat nodig is, bewijzen de cijfers. In het jaarverslag 2018 maakt de Inspectie SZW melding van niet minder dan 50 à 70 arbeidsongevallen en ruim 4.000 mensen met een beroepsziekte. Dat de RI&E geen overbodige luxe is, behoeft dus geen betoog. Desondanks heeft ruim 50% van alle bedrijven er nog geen. Vooral bij kleinere bedrijven is dat percentage hoog; grotere bedrijven hebben hun arbobeleid vaak beter op orde.

Ook plan van aanpak verplicht
Behalve een RI&E is ook een plan van aanpak verplicht, op straffe van een boete van € 3.000,-. In dat plan vermeldt de werkgever wat hij gaat doen om de geïnventariseerde risico’s te verkleinen.

Meer weten over de RI&E
Hier kunt u terecht voor veelgestelde vragen over de RI&E. Heeft u een specifieke vraag of wilt u advies over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons op via 020 246 04 00 of contact@arbo52.nl.

rie

Meer weten of advies?

Telefoon 020 246 04 04

stuur ons een mail

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en achter­grond­artikelen over ontwik­kelin­gen op het gebied van arbeid, verzuim­pr­e­ventie en re-integratie.