Samen zorgen voor uw organisatie

Afscheid nemen zonder transitievergoeding

Het is duidelijk dat de coronacrisis voorlopig niet tot het verleden behoort. Door de verslechterde economische omstandigheden zijn meer en meer werkgevers gedwongen afscheid te nemen van medewerkers in vaste dienst. Dat is pijnlijk voor zowel werknemer als werkgever.

Er is echter een goed alternatief dat zich al jaren in de praktijk heeft bewezen, en dat is arbeidscontractovername. Hierbij neemt een partij, zoals Everybody Groep, de rechten en plichten van de werkgever over en biedt de werknemer een nieuwe kans. Het bestaande arbeidscontract wordt ontbonden, uiteraard met goedvinden van de werknemer. Direct krijgt de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Wilt u meer weten? Bezoek onze pagina over Arbeidsontractovername. Daar kunt u ook onze Whitepaper downloaden.


Meer weten over arbeidscontractovername?

arbeidscontractovername


Meer weten over onze re-integratietrajecten?

reintegratiespoor123


Meer weten over onze arbodienstverlening?

medimalogo


Zorg, werk en welzijn onder één dak

Welkom bij Everybody Groep. Alle diensten op het gebied van van zorg, werk en welzijn onder één dak. Hierdoor kunnen wij u een breed en compleet pakket bieden op het gebied van:

  • verzuimpreventie
  • zorg
  • gezondheidsoptimalisatie
  • beroepskeuringen
  • arbo- en bedrijfsarts consulten
  • detachering van bedrijfsartsen
  • personeelsmanagement
  • re-integratie
  • arbodienstverlening
  • overname arbeidscontracten

Everybody Groep zorgt voor maatwerk rondom uw medewerkers. U profiteert van korte lijnen, een snelle terugkoppeling, optimale transparantie en een oplossingsgerichte aanpak. Wij werken graag met u samen om een adequaat personeelsbeleid te ontwikkelen en te implementeren. Bovendien kunt u altijd bij ons terecht voor advies over de vaak complexe wet- en regelgeving.

Focus op verzuimbeperking en –preventie

Gezond en tevreden personeel is de motor van uw organisatie. Ons team levert daar graag een bijdrage aan. Daarom richten wij ons vooral op verzuimbeperking en -preventie. Samen met directie, P&O en OR analyseren wij uw bedrijf en ontwikkelen we beleid op dat vlak.

Wij werken op onze locatie samen met het Medisch Center Badhoevedorp, waardoor wij veel aanvullende diensten kunnen aanbieden.

Meer weten of direct een vrijblijvende afspraak maken?

Badhoevedorp - Groningen - Leeuwarden - Emmen - Enschede - Almere - Nijmegen - Utrecht - Rotterdam - Terneuzen - Eindhoven - Maastricht